הושקו שתי תחרויות למיזמים במדינות המתפתחות (Pears Challenge והמדען הראשי)