יום השואה – על הסבא שלא זכיתי לפגוש ד"ר קרל-פנחס שטיין