עסקים בחינוך

הפרטה, עסקים בחינוך בישראל – הפניה למאמר שכתבתי

"ללמוד מהעסק - לחנך את השוק: מדיניותו של משרד החינוך ביחס למעורבותם של גופים עסקיים בבתי-הספר" העלתי לבלוג את המאמר שכתבתי על…