כללי

מתארח באתרים ומתאמץ לתת הגדרה ליזמות חברתית + הודעה למנהלי עמותות

פוסט אורח בפורטל יזמות חברתית לאחרונה עניתי על השאלון של סיני גז בגירסה שלו לפורטל היזמות החברתית של המכללה האקדמית קרית אונו.…