ניהול עמותות ומלכ"רים

שבע דרכים להתמודד עם המשבר הכלכלי בעמותות וארגוני מגזר שלישי

קבוצת 'בריג'ספאן', ארגון אמריקאי המתמחה במתן ייעוץ למלכ"רים ולפילנתרופים, ערך מאז פרוץ המשבר הכלכלי העולמי בסוף 2008 מעקב אחר ההתנהלות של 100…