אשוקה ישראל יוצאת בתחרות ליזמים חברתיים עם רעיונות ירוקים