עמותות ומלכ"רים

כמה חברות לתועלת הציבור קמות בשנים האחרונות בהשוואה לעמותות (עיבוד מנתוני הגיידסטאר)

האתר של רשם החברות מפעיל תת-אתר בשם 'גיידסטאר'.   האתר מציג באופן פתוח מידע אודות עמותות וחברות לתועלת הציבור (חל"צ) כבר שנים רבות.…