קול קורא ליזמים חברתיים – השתתפות במחנה קיץ בארה"ב