הגלידה, הבנק והאסיר המשוחרר – שלושה מודלים המקדמים השקעות חברתיות